አማርኛ (Amharic) Landscape Vocabulary

አፋፍ/afafpeakኩረብታ/kuräbtahill
እሳት ጋሞራ/ïsat gamoravolcanoማማ/mamaisolated place on the top of a mountain
ገደል/gädälcliffጅረት/jïrätfloodstream
ዳግት/dagtsteepnessረግረግ/rägrägbog
ዋሻ/wašacaveሽርሽራ/šïršïraerosion

EXERCISE: Fill in the blanks using the given vocabulary words.

 • ዳግት/dagt
 • ዋሻዎች/wašawoc
 • ጅረት/jïrät
 1. አትሀጅም፤ መንገዱ __________ ነው፣ ይዳክማሻል።
  athejm; mängädu __________ näw, yïdakmašal.
 2. በጥንታዊ ጊዜ፣ ከጥንት አባቶች __________ ውስጥ ኖሩ።
  bät’ïntawi gize, kät’ïnt abatoč __________ wïst’ noru.
 3. ክራምት፣ዝናብ ሲዘንብ፣ __________ ይኖራሉ።
  kïramt, zïnab sizänb, __________ yïnoralu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s