አማርኛ (Amharic) Relative Clauses

Present Tense Relative Clauses

Let’s just start with the formula:
relative clause = yäm + present tense prefix + verb stem (+ suffix, sometimes)

Here are some examples.

whoformulaexampletranslationexampletranslation
ïne
እኔ
yäm + ï + (verb)
የም + እ + (ግስ)
yämwädä mïgïb
የምወደ ምግብ
a food that I likeyämwädäw mïgïb
የምወደው ምግብ
the food that I like
antä
አንተ
yäm + tï + (verb)
የም + ት + (ግስ)
yämïtwädä mïgïb
የምትወደ ምግብ
a food that you likeyämïtwädäw mïgïb
የምትወደው ምግብ
the food that you like
anči
አንቺ
yäm + tï + (verb) +i
የም + ት + (ግስ) + ኢ
yämïtwäji mïgïb
የምትወጂ ምግብ
a food that you (f.) likeyämïtwäjiw mïgïb
የምትወጂው ምግብ
the food that you (f.) like
ïsu
እሱ
yäm + i* + (verb)
የም + ኢ + (ግስ)
yämiwädä mïgïb
የሚወደ ምግብ
a food that he likesyämiwädäw mïgïb
የሚወደው ምግብ
the food that he likes
ïswa
እሷ
yäm + t + (verb)
የም + ት + (ግስ)
yämïtwädä mïgïb
የምትወደ ምግብ
a food that she likesyämïtwädäw mïgïb
የምትወደው ምግብ
the food that she likes
ïña
እኛ
yäm + ïn + (verb)
የም + እን + (ግስ)
yämïnwädä mïgïb
የምንወደ ምግብ
a food that we likeyämïnwädäw mïgïb
የምንወደው ምግብ
the food that we like
ïnantä
እናንተ
yäm + t + (verb) +u
የም + ት + (ግስ) + ኡ
yämïtwädu mïgïb
የምትወዱ ምግብ
a food that you (pl.) likeyämïtwädut mïgïb
የምትወዱት ምግብ
the food that you (pl.) like
ïnäsu
እነሱ
yäm + i* + (verb) +u 
የም + ኢ + (ግስ) + ኡ
yämiwädu mïgïb
የሚወዱ ምግብ
a food that they likeyämiwädut mïgïb
የሚወዱት ምግብ
the food that they like
*For ïsu and ïnäsu, the present tense prefix is y, but for relative clauses, it changes to i.
**In Amharic, the suffix “u” means “the.” The same idea applies here. But, relative clauses always end in vowels, therefore you have to adapt the suffix (because Amharic vowels don’t like being together). If a word ends in ä or a, then the u-suffix changes into w. If the word ends in u, then the u-suffix changes into t.

Example Sentences:

 1. The people who work in the Peace Corps office are mostly Ethiopians.
  የፒስ ኮር ብሮ ውስጥ የሚሰሩት ሰዎች አብዘኛው እትዮጵያዊያን ነቸው።
  yäPis Kor bïro wïst’ yämisärut säwoč abzäñaw ityop’yawiyan näčäw.
 2. The volunteers who live in Oromia learn Afan Oromo.
  ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚኖሩት በጎ ፈቃደኛዎች ኦሮምኛ ይማረሉ።
  oromiya kïlïl wist’ yäminorut bägo fäk’adäñawoč oromña yïmarälu.
 3. The men who work in the bus station wear red jackets.
  መነሀርያ ውስጥ የሚሰሩት ወንዶች ቀይ ጃኬቶች ይለብሳሉ።
  mänähärya wïst’ yämisärut wändoč k’äy jaketoč yïläbsalu.
 4. BONUS. “what is your favorite food” in Amharic translates literally as “what is the food that you like?”
  የምትወደው/የምትወጂው ምግብ ምንድን ነው?
  yämïtwädäw/yämïtwäjiw mïgïb mïndïn näw?
Exercise: Translate the following sentences into English.
 1. ሻበል (መንደር) የምትኖራው ፈረንጇ እህቴ አይደለችም።
  šabäl (mändär) yämtnoraw färänjwa ïhïte aydäläčm.
 2. የቤት ስራ የሚሰሩት ተማሪዎች ጎበዞች ነቸው።
  yäbet sïra yämisärut tämariwoč gobezoč näčäw.

Past Tense Relative Clauses

Here’s the formula, followed by a table of examples.
past tense relative clause = yä + verb (in simple past) + suffix

ïne
እኔ
yä+(verb)+t
የ+(ግስ)+ት
yäbälahut mïgïb
የበላሁት ምግብ
the food that I ate
antä
አንተ
yä+(verb)+äw
የ+(ግስ)+አው
yäbälahäw mïgïb
የበላሀው ምግብ
the food that you ate
anči
አንቺ
yä+(verb)+w
የ+(ግስ)+ው
yäbälašw mïgïb
የበላሽው ምግብ
the food that you ate
ïsu
እሱ
yä+(verb)+w
የ+(ግስ)+ው
yäbälaw mïgïb
የበላው ምግብ
the food that he ate
ïswa
እሷ
yä+(verb)+w
የ+(ግስ)+ው
yäbälačw mïgïb
የበላችው ምግብ
the food that she ate
ïña
እኛ
yä+(verb)+äw
የ+(ግስ)+አው
yäbälanäw mïgïb
የበላነው ምግብ
the food that we ate
ïnantä
እናንተ
yä+(verb)+t
የ+(ግስ)+ት
yäbälačhut mïgïb
የበላችሁት ምግብ
the food that you ate
ïnäsu
እነሱ
yä+(verb)+t
የ+(ግስ)+ት
yäbälut mïgïb
የበሉት ምግብ
the food that they ate

Now that you’ve got the formula, here are some examples of how to use past tense relative clauses in sentences.

The students who failed didn’t come to class today.
ዛሬ የወደቁት ተማሪዎች ወደ ትምህርት አልመጡም።
zare yäwädäk’ut tämariwoč tïmhïrt almät’um.
The students who studied passed the class.
የተመሩት ተማሪዎች ትምህርት አለፉ።
yätämärut tämariwoč tïmhïrt aläfu.
The tomatoes I bought were very expensive.
የገዛሁት ቲማቲም በጣም ዉድ ነበር። yägäzalut timatim bät’am wud näbär.
The letter she wrote was very long.
የጻፋችው ደብዳቤ በጣም ረጅም ነበር።
yäs’afačw däbdabe bät’am räjïm näbär.

1 thought on “አማርኛ (Amharic) Relative Clauses”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s