አማርኛ (Amharic) Language-Learning Vocabulary

If you’re working with a tutor to learn Amharic, especially if you’re in an immersion context, these words can be super helpful. These words become a part of my daily vocabulary when I was doing Amharic lessons where I lived in Ethiopia (with a tutor who didn’t speak English).

fluencyአንደበት andäbätCould you repeat that?ከደገና ድገምልኝ? kädägäna dïgämlïn?
mother-tongueየአፍ መፍቻ ቋንቋ yäaf mäfča k’wank’waPut (the words) in order.ቅድምተከተል። k’dm täkätäl.
poemግጥም gït’mformal languageመደበኛ mädäbäña
compound wordጥምር ቃል t’ïmïr k’alinformal language (or a dialect)አመደበኛ amädäbäña
titleርእስ rïïsaffixes (prefixes and suffixes)ከቅጥያ käk’t’ïya
correctionsእርማት ïrmatgibberish/nonsenseዝብርቅርቅ zïbrïk’rïk’
slangያራደ ቃል yaradä k’alto “double” (emphasize) a letterማጥብቅ mat’bïk’
abbreviationምህፃረ mïhs’aräinappropriate (“bad”) wordፀያፍ ቃል s’äyaf k’al

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s